Jaarbericht 2013

Tegenstrijdige belangen

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en bestuurders en commissarissen wordt vermeden. In 2012 zijn geen transacties geweest waarbij tegenstrijdige belangen speelden van commissarissen of directie.