Jaarbericht 2013

Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en woont de vergaderingen van de Auditcommissie, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij waarin de jaarrekening besproken wordt.