Jaarbericht 2013

Structuur van de onderneming

De MeerlandenHolding N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De aandelen zijn in handen van negen Nederlandse gemeenten. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Toezicht vindt plaats door de Raad van Commissarissen. De formele relatie tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en Algemene vergadering van Aandeelhouders is vastgelegd in de statuten. Meerlanden kwalificeert zich sinds de jaarrekening 2010 aan de voorwaarden van het structuurregime. Als we drie opeenvolgende jaren voldoen aan deze voorwaarden wordt de structuurregeling op de vennootschap van toepassing. Wij verwachten dat we de implementatie van het structuurregime medio 2014 kunnen afronden.