Jaarverslag 2012

Meer mogelijkheden voor mensen

Door opleiding en training kunnen mensen zich bij ons verder ontwikkelen. Dat moet ook wel, want voor een groeiende, complexer wordende organisatie zijn andere en nieuwe vaardigheden nodig. Wij bieden arbeidskansen voor iedereen. Ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heeft niet alleen te maken met de veelzijdigheid aan werk op verschillende doe- en denkniveaus, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat mensen met een beperking deelnemen aan de samenleving. Werk biedt zelfstandigheid. Met sociaal werkvoorzieningsschappen en gemeenten werken wij samen om juist deze mensen aan de slag te helpen. Bijvoorbeeld in onze kringloopwinkel, in de groenvoorziening en in de gemeenten voor klein onderhoud, toezicht en het opruimen van zwerfafval.