Jaarverslag 2012

Meer groene energie en warmte

Met de innovatieve installatie voor de verwerking van gft-afval vergisten en composteren wij 50.000 ton gft-afval dat we dagelijks inzamelen bij bewoners. Dit levert vijf nieuwe producten op: groengas, compost, water, warmte en CO2. Daarmee besparen we 16 miljoen kilo CO2: bijna vijf keer meer dan de 3,5 miljoen kilo CO2 die Meerlanden jaarlijks uitstoot.

Meerlanden wil het leveren en gebruiken van groene energie en warmte een impuls geven. Steeds meer van onze voertuigen rijden op groengas. Daarmee kun je klimaatneutraal rijden. Onze ambitie is dat in 2016 het merendeel van onze voertuigen er op rijdt. Maar we doen meer. We willen door middel van strategische allianties of samenwerking ervoor zorgen dat er een netwerk van bedrijven ontstaat die energie en warmte leveren, zodat we regionaal burgers en bedrijven kunnen voorzien van energie en warmte.
Door de geringe warmtebehoefte in de zomer kunnen wij niet alle warmte kwijt. Daarom investeren we in warmteopslag onder de grond. Met name glastuinbouwbedrijven tonen veel interesse in deze goedkope duurzame energie. De CO2 die bij de gasopwekking vrijkomt, leveren we aan de markt. Ook zoeken we naar vergistingsinitiatieven in de regio.