Jaarverslag 2012

Meer winnen uit afval

De kerntaak van Meerlanden is afvalverwerking. Maar liever noemen we het grondstoffenrotonde. We profileren ons steeds meer als grondstoffenleverancier. Hoe meer (her)bruikbare materialen we winnen uit ons afval, hoe beter. Dat doen wij onder meer door steeds betere scheiding bij de bron. Samen met gemeenten, bedrijven en bewoners kunnen we afval opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. En ook dankzij onze eigen kringloopwinkel krijgen afgedankte spullen een nieuw leven. Wij zetten sterk in op de impulsen die door het nationale afvalbeleid worden aangedragen. Het ministerie van I&M geeft aan dat door het vele recyclen er in Nederland al sprake is van een zogenaamde grondstoffenrotonde waarop zich vele afvalstromen bevinden. Daarnaast is in Nederland sprake van veel kennis en expertise om uit afval grondstoffen terug te winnen. Er is echter nog een verdergaande intensivering nodig. Afval moet nog meer worden ingezet op een manier dat zowel milieu als economie daar baat bij hebben. Een verdergaande scheiding van afvalstromen en scheiding is hierbij vereist.

Met al onze gemeenten willen we dit beleid oppakken en zoeken naar betere recycling-mogelijkheden, zoals meer papier, meer glas, meer textiel en natuurlijk meer gft. Onze campagne ‘Geef Afval een Toekomst’ vormt het kader van de recyclingactiviteiten.