Jaarverslag 2012

Visie en missie

Visie: meer waarde met Meerlanden

Meerlanden richt zich op een gezonde bedrijfsvoering, waar ondernemerschap, milieu en mensen een centrale plaats innemen. Ons doel is niet alleen winst maken, maar maatschappelijke relevantie ontwikkelen. Dat doen we vanuit een kringloopgedachte.

De huidige maatschappij is ingericht als lineaire maatschappij: veel van wat we maken eindigt als afval met verspilling van steeds schaarser wordende grondstoffen tot gevolg. Meerlanden wil meewerken aan een systeem dat uitgaat van een gesloten kringloop, een circulaire maatschappij gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik. Wij onderscheiden vier kringlopen:
  • Economische kringloop: duurzaam ondernemen is pas duurzaam als continuïteit gewaarborgd is; we ondernemen niet om geld te verliezen. Daarom zoeken we in al onze activiteiten de balans tussen de vier kringlopen.
  • Grondstoffenkringloop: afval is geen afval, maar grondstof en energie.
  • Ecologische kringloop: de openbare ruimte ontwerpen en onderhouden wij met hernieuwbaarheid als uitgangspunt.
  • Sociale kringloop: onze medewerkers willen wij werk bieden dat bij hen past en zolang mogelijk een zelfstandig bestaan mogelijk maakt. Er zijn gezondheidsprogramma’s, sociale programma’s en programma’s die leiden tot meer prestatiegericht werken.

Meer winnen uit afval
De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Meerlanden is beheerder van veel afval ofwel van veel grondstof én energie. Ons doel is die voor 100% terug te brengen in de kringloop. Groente-, fruit- en tuinafval bijvoorbeeld. Dat komt van bewoners, bedrijven en uit plantsoenen. Daarvan maken we o.a. groengas, warmte en compost. Op groengas rijden onze voertuigen, warmte leveren we aan kwekerijen en met onze compost wordt bodemleven in tuinen, landbouw en plantsoenen verrijkt. Hoe meer materialen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter. Dat doen wij door steeds meer en betere scheiding, liefst bij de bron, bij bewoners, bij bedrijven en op onze milieustraten.

Meer betrokken bij de buurt
“Think global, act local”. Dat geldt zeker voor Meerlanden. Door juist op lokaal niveau samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven, creëren we onze meerwaarde. Op allerlei manieren betrekken we regionale ondernemers bij onze werkzaamheden. Ook zijn we actief samen met gemeenten en bewoners om de wijken schoner, mooier en groener te maken. Wij zamelen niet alleen afval in, maar houden ook de straten schoon, de plantsoenen mooi en we onderhouden het straatmeubilair. Dat zorgt voor een gevoel van veiligheid, saamhorigheid en trots op de buurt. Meerlanden kiest voor integraal beheer van de openbare ruimte om haar meerwaarde optimaal te tonen. Het vertrekpunt is steeds de bewoner en gebruiker van de openbare ruimte.

Meer groene energie
Meerlanden wil het leveren en gebruiken van groene energie een impuls geven. Wij hebben afval in handen waar we groengas, groene warmte én groene elektriciteit mee kunnen opwekken, waar mogelijk zonder de grondstoffen te verliezen. We zijn continu op zoek naar partners en technieken om meer energie en grondstof uit afval te realiseren. Onze ambitie is om de buurt schoon, groen en veilig te houden met voertuigen die rijden op klimaatneutrale brandstof uit afval.

Meer mogelijkheden voor mensen
Door de veelzijdigheid aan werk op verschillende doe- en denkniveau’s heeft Meerlanden een grote diversiteit aan medewerkers. Wij streven naar een gezonde en eerlijke sociale kringloop en bieden arbeidskansen voor iedereen. In een werkomgeving waar veiligheid de eerste en grootste prioriteit is. Daar waar mogelijk bieden wij werk aan mensen die anders moeilijk aan de slag komen. Samen met gemeenten zoeken wij een baan die past, het liefst in de buurt.