Jaarverslag 2012

Werkmaatschappijen

Werkmaatschappijen binnen De Meerlanden Holding N.V.:

 De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V.
 De Meerlanden Bedrijfsafval B.V.
 De Meerlanden Compostering B.V.
 De Meerlanden Flex B.V.
 De Meerlanden Infrabeheer B.V.
 Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V.
 J.J.M. Heemskerk B.V.