Jaarverslag 2012

Ambities

Meer waarde met Meerlanden
Meerlanden wil in 2016 in haar eigen markten koploper zijn en blijven op het gebied van marktconformiteit, duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie. Als koploper zijn wij in staat om vorm te geven aan verdere groei en bouwen wij aan een duurzame samenleving samen met onze stakeholders. Onze ambitie is dan ook om voor onze stakeholders op korte en lange termijn Meer Waarde te creĆ«ren. Dit doen wij door het sluiten van de ecologische, de sociale en de economische kringlopen. Vanuit de overtuiging dat de huidige samenleving een andere visie op afvalbeheer en beheer openbare ruimte vraagt, werken we samen met gemeenten, bedrijven en burgers aan een duurzame, integrale benadering van de buitenruimte.  Onze inzet is om deze ambitie te realiseren door verder te bouwen aan een bedrijf met mensen die de kernelementen en gedragsregels delen en uitdragen.