Jaarverslag 2012

Directieverslag

Ondernemen
Door te ondernemen wordt waarde gecreëerd. Daar horen termen bij als ‘verdienmodel’ en ‘shareholdersvalue’. Het is ook breder. Maatschappelijk ondernemen probeert meer dan alleen financiële waarden te incorporeren in het bedrijf. Van verdienmodel naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een gezonde bedrijfsvoering met een verantwoord kostenniveau is een belangrijke voorwaarde om te kunnen investeren in kwalitatieve uitgangspunten als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Deze drie zaken combineren we door voortdurend naar kostenbesparingen op zoek te zijn, waardoor onze klanten nooit teveel betalen. En door maatschappelijke doelen te ondersteunen die onze plaats in de samenleving accentueren. En door een duurzame bedrijfsvoering. Ons vergistingsproject en het rijden op aardgas zijn daar voorbeelden van. Ons bedrijfsmodel komt ook tot uitdrukking in hoe we omgaan met klanten, met burgers en leveranciers. Welke keuzen we maken over wat er met het afval gebeurt? Het is al met al dit samenspel van factoren die een onderneming haar maatschappelijke positie geeft en meer kan bieden aan de klanten dan de dienstverlening sec.