Jaarverslag 2012

Voorwoord

Voorwoord

Meer waarde met Meerlanden

Als beheerder van afval, oftewel van grondstof én energie, leveren we een bijdrage aan een leefbare aarde voor de komende generaties. Zoveel mogelijk afval brengen we terug in de kringloop. En dat lukt ons elk jaar steeds beter. Inmiddels behoren we tot de top van meest duurzame afvalbedrijven in Nederland.

Laat ik wat voorbeelden van onze inzet noemen.

Met bewustwordingscampagnes bereiken we dat inwoners en bedrijven hun afval gescheiden aanleveren. Vervolgens zorgen wij ervoor dat we hieruit zoveel mogelijk nuttige materialen als hernieuwbare grondstof terugwinnen. Onze milieustraten zijn in feite grondstoffenrotondes.

Een ander voorbeeld is onze unieke vergistingsinstallatie. Die maakt groengas van groente-, fruit- en tuinafval. Nu al rijdt een derde van ons wagenpark op het groengas uit de vergister. In 2016 moet ons gehele wagenpark op ‘eigen’ gas rijden.

En door de veelzijdigheid aan werk op verschillende doe- en denkniveaus, biedt Meerlanden werk aan iedereen: ook voor wie moeilijk aan de slag komt. Het in stand houden van werkgelegenheid is een belangrijk uitgangspunt.

Zo zet Meerlanden zich in voor een duurzame maatschappij. We werken er hard aan om koploper te blijven op het gebied van marktconformiteit, duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie. Dit kan alleen als het bedrijf financieel gezond is. Daarom proberen we voortdurend de dienstverlening doelmatiger en goedkoper uit te voeren. Zo versterken ondernemerschap, milieu, mensen en maatschappij elkaar. Samen met buurtbewoners, gemeenten en bedrijven willen we meer waarde creëren. In dit verslag leest u hier meer over.

We hebben ervoor gekozen het jaarverslag anders dan voorheen te presenteren. Meer van deze tijd, en ook handzamer. Via de links komt u direct bij de onderwerpen die u interesseren. En het wordt actueler. In de loop van het jaar kunnen we informatie toevoegen. Daardoor wordt het verslag niet alleen een financiële verantwoording over het afgelopen jaar, maar ook een up-to-date weergave van de belangrijke zaken in het lopende jaar.

Ger de Jong
Algemeen Directeur Meerlanden