Jaarverslag 2011

Directieverslag

De Meerlanden is actief in zowel de publieke als in de private sector. Met onze commerciële activiteiten behalen we ongeveer 45% van de omzet. Hierbij verlenen we diensten aan bedrijven op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding, GFT-verwerking, overslag en Afvalmanagement.

Door te ondernemen wordt waarde gecreëerd. Daar horen termen bij als ‘verdienmodel’ en ‘shareholdersvalue’. Het is ook breder. Maatschappelijk ondernemen probeert meer dan alleen financiële waarden te incorporeren in het bedrijf. Van verdienmodel naar bedrijfsmodel.
Bij De Meerlanden bestaat het bedrijfsmodel uit een combinatie van drie elementen:
maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en winstgevendheid. Een gezonde bedrijfsvoering met een verantwoord kostenniveau is een belangrijke voorwaarde om te kunnen investeren in kwalitatieve uitgangspunten als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Deze drie zaken combineren we door voortdurend naar kostenbesparingen op zoek te zijn, waardoor onze klanten nooit teveel betalen. En door maatschappelijke doelen te ondersteunen die onze plaats in de samenleving accentueren. En door een duurzame bedrijfsvoering. Ons vergistingsproject en het rijden op aardgas zijn daar voorbeelden van. Het komt ook tot uitdrukking in hoe we omgaan met klanten, met burgers en leveranciers. Welke keuzen maak je over wat er met het afval gebeurt? Het is al met al dit samenspel van factoren die een onderneming haar maatschappelijke positie geeft en meer kan bieden aan de klanten dan de dienstverlening sec.